Shizotipni poremećaj ličnosti

Shizotipnu ličnost osim društvenog povlačenja i emocionalne hladnoće, kao kod shizoidne ličnosti,  karakteriziraju dodatno  i neobične misli, percepcije i komunikacije, poput magičnih misli, vidovitosti, nagovještajnih ili paranoidnih misli. Skloni su interpretirati vanjski poticaj ili događaj kao da ima neko posebno i neobično značenje koje je usmjereno na njih. Mogu osjećati da imaju posebne moći kao što je čitanje misli, predviđanje budućnosti, magična kontrola nad drugima.

Ne podliježu uobičajenim socijalnim konvencijama. Ne osjećaju se ugodno u društvu drugih, a u socijalne interakcije ulaze kada to moraju.

Drugi ih doživljavaju čudacima zbog tog njihovog neuobičajenog ponašanja i odijevanja. Njihov neobičnosti podsjećaju na shizofreniju ali nikada nisu dovoljno izražene da bi ispunjavale mjerila za tu dijagnozu.

Vjeruje se kako osobe sa shizotipnom poremećajem ličnosti imaju mutiranu ekspresiju gena koji uzrokuju shizofreniju.