Savjetovanje o lijekovima i somatskim/biološkim metodama liječenja

1. Preporuke i analiza mogućnosti i potrebe za ranom intervencijom lijekovima

Savjetovanje vezano za primjenu lijekova u odgovarajućim dozama kod pacijenata koji pokazuju rane simptome određenog poremećaja ili druge psihičke smetnje.

2. Preporuke i analiza mogućnosti za liječenje lijekovima/psihofarmacima

Savjetovanje vezano za primjenu lijekova u odgovarajućim dozama kod pacijenata koji pokazuju simptome određenog poremećaja ili druge psihičke smetnje.

3. Savjetovanje o primjena lijeka/psihofarmaka

Savjetovanje vezano za analizu mogućnosti i izbor lijeka, pripremu pacijenta, kontrolu i praćenje učinaka lijeka.

4. Preporuke i analiza mogućnosti upotrebe drugih somatskih/bioloških intervencija

Savjetovanje vezano za mogućnosti i potrebe za drugim somatskim/biološkim intervencijama u odgovarajućim uslovima za pacijenate koji pokazuju simptome određenog poremećaja ili druge psihičke smetnje koje se mogu liječiti ili se najbolje liječe drugim (nefarmakološlim) metodama kao što su: elektrostimulativne terapije, transkranijalna megnetna stimulacija, vagalna stimulacija, duboka moždana stimulacijai dr.