Procjena psihičke i psihosocijalne funkcionalnosti

1. Procjena stanja usmjerena na niz elemenata življenja

Podrazumijeva procjenu više različitih elemenata življenja – ovisno o potrebi i okolnostima za svaku pojedinu osobu – kao što su procjene: ishrane, mentalnog propadanja i oštećenja, pojedinih psihičkih funkcija, radnog okruženja, rizika, slobodnog vremana/rekreacije, procjena ishrane, rizičnog ponašanja, upravljanja finansijama, starenja, vođenja i održavanja domaćinstva.

Procjenu se zasniva na osnovu podataka dobivenih intervjuom, od članova porodice ili drugih značajnih osoba, primjenom skala za procjenu simptoma depresije, anksioznosti, pozitivnih i negativnih simptoma, skale općeg kliničkog utiska i drugim psihijatrijskim instrumentima kliničke procjene.

2. Procjena strukture ličnosti

Podrazumijeva eksploracija ličnosti na osnovu podataka dobijenih psihijatrijskim intervjuom, podataka dobijenih od članova porodice ili drugih značajnih osoba, podataka dobijenih testovima

3. Praćenje efekata terapijskih postupaka

Stalno praćenje efekata terapijskih postupaka te preporuke za periodičnu procjenu efekata psihološkim testovima, prikupljanjem podataka od značajnih drugih, informacija vezanih za rekreaciju, rad i društveni život.

4. Procjena psihičkih sposobnosti za posao

Razgovor s ispitanikom, ocjena psihičkih sposobnosti za profesionalno osposobljavanje.

5. Spiritualna/religiozna procjena

Procjena se zasniva na temelju intervja kojim se procjenjuju spiritualne/religiozne potrebe, resursi, sistem vrijednosti i vjerovanja.