Poremećaji pokreta povezani sa spavanjem

Sindrom nemirnih nogu (Ekbom sindrom)

Sindrom nemirnih nogu označava neugodan osjećaj u nogama u toku mirovanja. Pomijeranje nogu dovodi do olakšanja.  Ovo stanje može ometati spavanje, ali simptomi nisu ograničeni samo na spavanje. Pacijent može imati i mioklonus povezan sa spavanjem.

Javlja se u 5% populacije. Vrhunac javljanja je u srednjim godinama života.

Nađena je povezanost sa trudnoćom, bolestima bubrega, deficitom željeza i vitamina B12.

Liječenje podrazumijeva uključivanje lijekova: benzodijazepini, levodopa, kinin, opioidi, propranolol, valproat, karbamazepin i karbidopu. Postoje podaci koji govore da primjena novih lijekova kao što je ropinirol može imati efekta.

Poremećaj povremenih pokreta nogu (noćni mioklonus)

Stereotipni, periodični pokreti nogu (svakih 20 do 60 sekundi) tokom NREM faze spavanja (najmanje pet pokreta nogu tokom jednog sata). Za vrijeme ovog dešavanja nema aktivnosti u vidu epileptičkog napada. Pacijenti nisu svjesni pojave mioklonusa. Navedeni pokreti su praćeni čestim buđenjima. Nakon takvog spavanja osoba se ne osjeća odmoreno. Najvažniji simptom jeste dnevna pospanost.

Nječešće se javlja kod ljudi starijih od 55 godina

Povezano je sa bolestima bubrega, deficitom željeza i vitamina B12. Također može biti povezano i sa  poremćajem pažnje/hiperaktivnosti (ADHD).

Nekoliko razičitih lijekova može pomoći, a to su klonazepam, opioidi, kinin i levodopa. Drugi oblici liječenja uključuju kontrolu stresa i programe za smanjenje aknsioznosti

Grčevi u nogama povezani sa spavanjem

Javljaju se tokom budnog stanja. Bolni su i zahvataju mišiće lista. Precipitirajući fakotri su metabolička oboljenja, deficit minerala, diabetes i trudnoća.

Bruksizam ( škripanje zubima)

Javlja se u više od 5% populacije. Dešava se tokom čitave noći, a uglavnom tokom I i III faze spavanja ili tokom djelomične pobuđenosti ili prijelaznih faza. Tretman uključuje korištenje zaštitnih pločica za zube da bi se spiječilo njihovo oštećenje

Pričanje u snu (somnilokvija)

Pričanje u snu je često kod djece i odraslih. Ponekad se javlja kao prateći simptom noćnog užasa i hodanja u snu.

Može se javiti u svim fazama spavanja.

Ne zahtjeva liječenje

Ritmični pokreti u toku spavanja (jactatio capitis nocurna)

Ritmično ljuljanje glave ili tijela neposredno prije ili tokom spavanja; može se nastaviti u lagano spavanje. Obično je ograničeno na djetinstvo. Kod većine djece nije potreban tetman. U nekim slučajevima mogu se koristi zaštitni jastučići ili kacige za ciljem zaštite djeteta od povreda. Promjena ponašanja, benzodijazepini, i triciklični antidepresivi mogu imati efekta.