Ovisni poremećaj ličnosti

Ovisnu ličnost karakterizira predavanje odgovornosti drugima. Takve osobe imaju stalnu i jaku potrebu da se neko o njima brine, pokazuju submisivno i vežuće ponašanje. Nedostaje im samopouzdanje te se osjećaju nesposobno da se brinu sami o sebi.

Sebe doživljavaju nesposobnim za funkcioniranje bez pomoći drugog. Teško donose svakodnevne odluke, pasivne su, imaju poteškoće da pokažu neslaganje. Uvijek misle da drugi znaju bolje i prepuštaju drugima donošenje odluke, inicijativu i odgovornost. Misle kako su drugi sposobniji te oklijevaju prilikom iznošenja vlastitih mišljenja od straha da bi njihova agresivnost mogla uvrijediti osobe koje im trebaju.

Osjećaju nelagodu kada su sami zbog čega pristaju i na nerealne zahtjeve drugih. Mogu se podčiniti drugima kako bi zadobili i zadržali potporu. Na primjer, često dozvoljavaju da potrebe ljudi o kojima ovise prevagnu nad njihovim vlastitim potrebama.

Ovisnost kod drugih poremećaja ličnosti može biti prikrivena očitim promjenama ponašanja; npr. histrionska i granična ponašanja prikrivaju ovisnost koja je u podlozi.