Drugi tipovi ličnosti

Opisano je još nekoliko tipova ličnosti koji nisu svrstani u poremećaje.

 

Pasivno–agresivna (negativistička) ličnost tipično stvara dojam nesposobnosti ili pasivnosti, no ti su dojmovi u stvari stvoreni kako bi se izbjegla odgovornost ili nadzor ili kako bi se kaznilo druge osobe. Pasivno–agresivno ponašanje se često očituje odugovlačenjem, neučinkovitošću ili nerealnim izražavanjem nesposobnosti. Zahvaćene osobe često pristaju izvesti nešto što ne žele a potom neupadljivo sabotiraju okončanje poslova. Takvo ponašanje obično služi za poricanje ili prikrivanje neprijateljstva ili neslaganja.

 

Ciklotimna ličnost  pokazuje promjene između dobrog raspoloženja i lošeg raspoloženja s pesimizmom; svako od raspoloženja traje nekoliko sedmica ili duže. Karakteristično se ritmične promjene raspoloženja pojavljuju u pravilnim razmacima i bez opravdanog vanjskog uzroka. Kad te osobine ne ometaju društvenu prilagodljivost, ciklotimija se smatra oblikom karaktera te ju se nalazi u mnogih nadarenih i kreativnih osoba.

 

Depresivna (mazohistička) ličnost je obilježena hroničnom mrzovoljom, zabrinutošću, samosviješću. Zahvaćene osobe djeluju pesimistično, što ometa njihovu inicijativu i obeshrabruje druge. Samozadovoljstvo im se čini nezasluženim i grješnim. Nesvjesno misle kako je njihova patnja teret sudbine koji je potrebno podnijeti da bi se zaslužila ljubav i divljenje drugih.