Drugi poremećaji spavanja

Nedovoljno spavanje.

Karakteriše se pritužbama na dnevnu pospanost, iritabilnost, nemogućnost konecentracije i smanjeno rasuđivanje od strane osobe koja uporno ne uspijeva dovoljno spavati

 

Opijenost poslije spavanja

Opijenost poslije spavanja predstavlja nemogućnost potpunog razbuđivanja u periodu neposredno nakon buđenja. Češće se viđa kod osoba sa apneom u toku spavanja ili nakon stalne deprivacije sna.

Može se javiti i kao zaseban poremećaj. Ne postoji specifičan tretman. Od ograničene koristi mogu biti psihostimulansi.

 

Visinska insomnia

Insomija nastala poremećajem ventilacije se karakteriše i poremećajem disanja. Česta je na većim nadmorskim  visinama gdje nivo kisika opada. Pacijenti se mogu probuditi sa apneom. Acetazolamid  može povećati jačinu ventilacije i smanjiti hipoksemiju