Druge usluge

1. Biblioterapija

Intervencije koje koriste literaturu: knjige, novine, bajke, pjesme da pomognu pacijentu da se nosi sa svojim problemima.

2. Art terapija

Intervencije koje koriste umjetničke medije, slike ili kreativni umjetnički proces (uključuje terapiju crtanjem, pisanjem, igru, psihodramu, igru uloga, terapiju pokretima i dr.) da pomognu pacijentu da se nosi sa svojim problemom.

3. Sportsko/rekreativna terapija

Intervencije koje koriste različite psihomotorne, sportsko/rekreativne aktivnosti sa ciljem poboljšanja mentalnog i fizičkog stanja pacijenta, podizanja nivoa raspoloženja, samopouzdanja i samopoštaovanja i tako pomognu osobi da se nosi sa svojim problemom.

4. Muzikoterapija i terapija plesom

Intervencije koje koriste muziku I ritmičke pokrete tijela sa ciljem poboljašavnja i/ili održavanja fizičkih, emocionalnih, psihosocijalnih, bihevioralnih, senzornih, kognitivnih, komunikacijskih, kulturnih, spiritualnih, razvojnih, muzičkih ili srodnih potreba koje su prepoznate kroz proces procjene i evaluacije.

5. Radna terapija

Obavljanje procedure u posebnim radionicama gdje pacijenti putem posebnih tehnika mogu obavljati razne djelatnosti u smislu vlastite socijalizacije i rehabilitacije.

6. Rehabilitacija kod alkoholizma i ovisnosti o drogama

Uključuje procjenu motivacije, motivirajući intervju, podršku uključivanju u terapijsku zajednicu i/ili terapijsku grupu/klub.

7. Trening kognitivne adaptacije

Rehabilitacijska intervencija kojom se preporučuju promjene u kući bolesnika sa ciljem strukturiranja okruženja na način da se minimiziraju oštećenja zbog kognitivnog deficita. Intervencija uključuje savjetovanje o organizaciji okruženja u kući u cilju olakšavanja i poboljšanja svkodnevnih životnih aktivnosti.

8. Trening psiholoških vještina

Uključuje trening vještina planiranja rasporeda aktivnosti, kontroli ljutnje, asertivnosti, nenasilnog rješavanja konflikta, planiranja ciljeva, kontroli impulsa, određivanju granica, rješavanju problema, tehnike relaksacije, igranje uloga, samopouzdanje, prevladavanje stresa, raspoređivanje vremena, dokumentacija, evaluacija.

9. Trening socijalnih vještina

Intervencija koja se provodi u cilju poboljšanja socijalnih kompetencija i socijalnog funkcioniranja pacijenata u kojih su socijalne vještine oštećene zbog psihičkog poremećaja ili dugotrajnog institucionalnog zbrinjavanja.

10. Psihološka podrška bolesnicima u palijativnoj njezi

Podrazumijeva pružanje psihološke pomoći pacijentu u prevladavanju problema s kojima se suočava zbog svoje bolesti.