Bekova skala depresivnosti

Bekova skala depresivnosti

 

U ovom upitniku date su grupe različitih stanja. Pažljivo pročitajte svaku. Zatim izaberite jedno stanje iz svake grupe koje najbolje opisuje kako ste se osjećali prošle sedmice uključujući i danas. Zaokružite broj pored stanja koje ste izabrali. Ukoliko vam u nekoj grupi podjednako odgovara nekoliko stanja, zaokrućžite svako od njih. Ali prethodno obavezno pročitajte svako stanje iz svake grupe prije nego što se odlučite.

 

 

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ime i prezime
E-mail