Biografija

Elvir Bećirović, doc. dr. sc. med., je specijalista neuroPsihijatar, grupni psihoterapeut/grupni analitičar, EMDR i NLP practitioner, hipnoterapeut.

Psihološkim temama se počeo baviti prije studija što ga je opredijelilo za upisivanje medicinskog fakulteta sa jasnim opredjeljenjem i namjerom da specijalizira neuroPsihijatriju, što je i ostvario. Vezanost za psihološke teme ga je vodila da tokom studija intenzivno započne upoznavanje sebe. Pored stalnog čitanja i istraživanja u oblasti psihološkog započeo je i formirao vlastitu iskustvenu grupu koja je radila na principima formiranja zajednice a u e-mail (koji je tada bio u svojim početcima) supeviziji sa instruktorom iz USA.

Interesovanje za psihijatriju tokom studija su ga vodila da se aktivno uključi u rad i pomoć u udruženju roditelja djece ovisnika radeći sa roditeljima i osobama sa problemom ovisnosti. Tokom studiranja bio predsjednik Sekcije za borbu protiv pušenja medicinskog fakulteta u dva mandata.

Nakon završenoga ljekarskog staža zapošljava se u Klinici za psihijatriju gdje ubrzo započinje specijalistički staž iz neuropsihijatrije i uspješno polaže specijalistički ispit.

Tokom specijalizacije i nakon nje je pohađao brojne edukacije, seminare, škole te naučne i stručne skupove. Između ostalih je pohađao u seminare iz psihijatrije u organizaciji Weill Cornell Univreziteta u Salzburgu (Austrija) u dva navrata. Pohađao Core Maudsley forum kurs u organizaciji Instituata za psihijatriju i King’s College u Londonu (Engleska). Boravio je na studijskoj  razmjeni iz psihijatrije u Donauspital u Beču (Austrija). Završio je edukaciju o Shizofreniji u organizaciji Lundbeck instituta u Kopenhagenu (Danska).

Tokom specijalizacije je aktivno je učestvovao u osnivanju  radu Udruženja specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara (USMP/N) čiji je danas počasni član. Kao predstavnik udruženja dva puta učestvovao na European Federation Psychiatry Trainees (EFPT) konferencijama.

Završio je višegodišnju edukaciju za grupnog psihoterapeuta/analitičara te nakon ispunjenja svih neophodnih uslova stekao zvanje grupnog analitičara. Godinama vodi vlastitu analitičku grupu.

Pohađao je trening iz Eye Movement Desensitation and Reprocesing (EMDR) i stekao zvanje EMDR practitionera. Sa uspjehom je primjenjuje u vlastitom radu.

Završio je izobrazbe iz neurolingvističkog programiranja (NLP), Persuazije i socijalnog uticaja te Hipnoterapije. Sve navedene tehnike i znanje koristi prigodno u vlastitoj praksi.

Magistrirao je a potom i doktorirao te je promovisan je u docenta na medicinskom fakultetu na katedri Psihijatrija sa medicinskom psihologijom.

Objavio je koautorski, vrlo hvaljen, udžbenik „Psihijatrijski pregled“.

Objavljuje stručne i naučne radova iz oblasti mentalnog zdravlja u međunarodnim i domaćim publikacijama.

Učestvovao je i aktivno učestvuje je u brojnim seminarima, kongresima, simpozijima i radionicama stalno usavršavajući i proširujući vlastito znanje.